Obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky platia pre realizáciu zasielanie finančných darov športovým klubom prostredníctvom portálu klubovekarty.hkdukla.sk, prípadne je umiestnený na podstránke konkrétneho klubu (ďalej portál). Účelom týchto podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti iniciatívy vypredajme štadión (ďalej portál) na jednej strane, darcov na druhej strane a športových klubov (ďalej príjemca daru) na strane tretej.

Prevádzkovateľom portálu klubovekarty.hkdukla.sk je:

Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
Považská 34
Trenčín 911 01
IČO: 36 324 051

Darcom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla pomôcť svojmu športovému klubu prekonať ťažké obdobie počas koronakrízy formou daru prostredníctvom portálu.

Portálom sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje prevádzkovateľ darcom a príjemcom daru služby. Portál je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle www.vypredajmestadion.sk, prípadne na podstránke konkrétneho klubu.

Platobný systém využívaný na realizovanie daru je platobná brána spoločnosti Barion Payment Zrt a platby sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami tejto spoločnosti (https://www.barion.com/sk/vseobecne-podmienky/)

Príjemca daru je športový klub/organizácia (Dukla Trenčín) ktorá sa vzhľadom na obmedzenia v dôsledku Covid 19 a opatrení krízového štábu SR dostala do zložitej finančnej situácie kedy nemôže naplno vykonávať svoju bežnú činnosť a tak má obmedzené možnosti na získanie príjmov, najmä v súvislosti s tým, že zápasy sa hrajú bez divákov, resp. s veľkými obmedzeniami počtu divákov. Preto sa rozhodla požiadať svojich fanúšikov/priateľov/podporovateľov o pomoc a príspevok na činnosť klubu formou daru.

Príjemcom daru je:
Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
Považská 34
Trenčín 911 01
IČO: 36 324 051

Účelom portálu je vytvoriť platformu pre športové kluby, prostredníctvom ktorej môžu jednoduchým spôsobom požiadať o pomoc svojich fanúšikov a tí môžu jednoduchým spôsobom, kúpou virtuálnej vstupenky (finančným darom) pomôcť svojmu športovému klubu financovať jeho činnosť. Každý zapojený klub bude mať na portáli vytvorenú samostatnú podstránku v tvare www.klub.vypredajmestadion.sk, prípadne na podstránke samotného klubu. Príjemca daru si zriadi na barion.com svoj účet (podľa platných VOP Barion). Na podstránke klubu je jednoduchý eshop, kde si darca bude môcť zakúpiť virtuálnu vstupenku na virtuálny zápas. Ceny virtuálnych vstupeniek (výška daru) si určuje športový klub (príjemca daru) individuálne. Platba prebieha platobnou kartou prostredníctvom platobného systému na účet športového klubu (príjemcu daru), v tomto prípade Dukla Trenčín.

Darovacia zmluva Po nákupe virtuálnej vstupenky a jej zaplatení portál automaticky zašle každému darcovi Darovaciu zmluvu. Tá je vygenerovaná na základe údajov uvedených darcom a záväznou sa stáva uskutočnením platby za virtuálnu vstupenku. Takto odoslaná zmluva je pokladaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.